Qué es
Qué es
Cuantías
Benefíciate
Sectores

Requisits i procediment de les ajudes

Què és el Pla Resistir?
És el pla de xoc que ha posat en marxa la Generalitat Valenciana per a ajudar econòmicament els sectors més afectats per les restriccions sanitàries i que s’han vist obligats a tancar els negocis, a reduir els horaris d’obertura o a limitar l’activitat, amb les pèrdues econòmiques que això ha ocasionat.
Quanties del pla
El volum total d’ajudes del Pla Resistir és actualment de 500 milions d’euros, encara que podrà ampliar-se segons evolucione la pandèmia. El Pla Resistir està format pels blocs següents:
 • 1. Ajudes directes d’urgència(Ajudes Parèntesi): 160 M€.
 • 2. Ajudes directes a autònoms i empreses: 80 M€.
 • 3. Ajudes complementàries a treballadors en ERTO: 17M€.
 • 4. Ajudes extraordinàries a autònoms: 8M€.
 • 5. Préstecs bonificats amb ajuda directa (IVF): 150 M€.
  • Línia Finançament Bonificat IVF – Resistir 100 M€.
  • Línia Finançament Bonificat IVF – *Renaixer 50 M€.
 • 6. Préstecs participatius (IVF): 50 M€.
 • 7. Ajudes extraordinàries al sector de l’oci nocturn : 8 M€.
 • 8. Ajudes a l’artesania : 7M€.
 • 9. Ajudes directes al taxi.
 • 10. Ajudes al transport regular i discrecional.
TOTAL: 500 MILIONS
Qui se’n pot beneficiar
La Generalitat entén que, en una situació tan excepcional, és necessària també una resposta contundent, ambiciosa i àgil per als sectors que més estan patint les conseqüències econòmiques i el volum de negoci dels quals ha caigut, segons les dades del Banc d’Espanya, més del 40 % en l’últim any.
El conjunt del Pla Resistir beneficiarà a:
 • 22.000 empreses.
 • 44.000 autònoms.
 • 136.000 treballadors per compte d’altri.
Suport als sectors més afectats
Les ajudes es destinen, principalment, a treballadors/ores i empreses dels sectors de:
 • Allotjaments i activitats turístiques
 • Hostaleria, restauració i oci nocturn.
 • Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
 • Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment.
No obstant això, algunes de les línies d’ajudes inclouen també altres sectors d’activitat, i altres no diferencien per sectors, sinó que estan obertes a tots els sectors d’activitat econòmica.
Les ajudes són compatibles entre si