7. Ajudes extraordinàries al sector de l’oci nocturn
 • Estan destinades a compensar, des de l'Administració, i en la mesura de les possibilitats, els efectes negatius que sobre l'economia i l'ocupació vinculada a l'activitat de l'oci nocturn està tenint l'obligada suspensió de l'activitat dels establiments públics amb llicència d'obertura.
 • Ajuda directa a persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics següents:
  • Locals tipologia A): pubs, cafés cantant, cafés concert, cafés teatre.
  • Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, sales de festa.
 • L'import global màxim d'aquestes ajudes és de 8 milions d'euros i tindrà el següent desglossament per tipus de persona o entitat beneficiària:
  • Per a la tipologia A): s’hi destina un import global màxim de 3.275.000 euros.
  • Per a la tipologia B): s’hi destina un import global màxim de 4.275.000 euros.
 • La quantia de les ajudes és la següent:
  • Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A): 7.000 euros.
  • Per a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B): 28.500 euros.
 • Termini:
  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d'abril de 2021.
  Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat.