6. Préstecs participatius amb ajuda directa
  • Finançament a molt llarg termini (15 anys), amb trams no reemborsables de fins al 30% per a empreses amb insuficiència de fons propis.
  • Aquests préstecs tenen com a objectiu dotar de solvència les empreses més afectades per la COVID.
Total: 50 milions