4. Ajudes extraordinàries a autònoms per cessament d’activitat
  • Aquesta ajuda està destinada a persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021.
  • Es concediran 300 euros addicionals (150 €/mes) a l’ajuda extraordinària de l’Estat que aportarà la Generalitat.
  • L’ajuda està destinada a tots els autònoms, siga quin siga el sector.
  • Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través del web de la direcció general de Treball i Benestar Social en una aplicació que estarà disponible en el moment en què les ajudes es puguen sol·licitar.
Total: 8 milions
Previsió per províncies:
  • Castelló: 610.775 €
  • València: 3,41 M €
  • Alacant: 3,97 M €