10. Ajudes al transport regular i discrecional
Ajudes al transport regular:
  • Ajudes directes per a indemnitzar les empreses concessionàries que presten transport públic regular de viatgers per carretera, per a garantir la continuïtat del transport interurbà.
Ajudes al transport discrecional:
  • S’estudia impulsar un paquet d’ajudes dirigides al sector del transport discrecional de passatgers per a contribuir a la seua recuperació i evitar la destrucció d’ocupació.